Καλώς ήλθατε στην farmB

Σχετικά με την εταιρεία

Η εταιρεία farmB ιδρύθηκε με όραμα να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ τεχνολογικής έρευνας και καθημερινής πρακτικής στην αγροτική παραγωγή.


Η farmB είναι μια εταιρεία - τεχνοβλαστός του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ως αποτέλεσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (IBO).

Η farmB ανήκει στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων - ELEVATE GREECE - της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.Τ.)

about-front-border