Η farmB συνδέεται πλέον με το John Deere Operations Center™ μέσω των υπηρεσιών API της John Deere. Αυτή η σύνδεση επιτρέπει στο farmB να πολλαπλασιάσει την αξία των δεδομένων και της λήψης απόφασης, ανταλλάσσοντας διαλειτουργικά χάρτες και δεδομένα παραγωγής, χάρτες μεταβλητής λίπανσης και χαρακτηριστικά των αγροτεμαχίων και των μηχανημάτων με το Operations Center.