Επισκόπηση «μιας στάσης»

Η μονάδα farmB.view είναι η πύλη πληροφοριών για τη συλλογή και οπτικοποίηση αγρο-δεδομένων. Ο χρήστης μπορεί να λάβει άμεσα την επισκόπηση των λειτουργιών, της ροής παραγωγής, της κατάστασης των καρπών, των ομάδων παραγωγών και πολλών περισσότερων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο ή επεξεργασμένων αποτελεσμάτων. Η γρήγορη και ακριβής αναφορά παρέχει κάθε σημαντική πληροφορία για ολόκληρο το σύστημα παραγωγής, ανεξάρτητα από το μέγεθος της παραγωγή, το μείγμα καλλιεργειών και τον αριθμό των παραγωγών.
  • Παρακολούθηση της παραγωγής σε ένα σημείο συγκέντρωσης της πληροφορίας
  • Γρήγορες και ακριβείς αναφορές για ολόκληρο το σύστημα
  • Εξαγωγή της σημαντικότερης πληροφορίας
  • Περιήγηση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με μια ματιά
  • Διαχείριση παραγωγής, ανεξαρτήτως μεγέθους, μείγματος καλλιεργειών και λειτουργικής δομής
  • Απομακρυσμένη εποπτεία ομάδων και παραγωγών από το γραφείο
  • Εφαρμογή ανάλυσης δεδομένων για υποστήριξη ενημερωμένων αποφάσεων
  • Προσαρμοσμένη και οπτικοποιημένη πληροφόρηση
  • Αξιοποίηση της διαλειτουργικότητας των δεδομένων σε συνδυασμό με εργαλεία ανάλυσης γεωργικών δεδομένων

Περισσότερα Συστήματα