Χαρτογράφηση εδάφους

Η μονάδα farmB.soil επιτρέπει τη διαχείριση κρίσιμων δεδομένων εδάφους. Προσφέρεται ένα πλήρες σύνολο υπηρεσιών και εφαρμογών για τη συλλογή, επεξεργασία και οπτικοποίηση πληροφοριών. Οι υπηρεσίες κυμαίνονται από σαρώσεις αισθητήρων εδάφους αυτόματης καταγραφής, έως τη δημιουργία χαρτών σημείων δειγματοληψίας και αυτόματης πλοήγησης σε αυτά. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα για δημιουργία ζωνών με στόχο τη βέλτιστη εγκατάσταση δικτύων αισθητήρων μετεωρολογικών σταθμών. Τα δεδομένα είναι πλήρως συνδεδεμένα με όλες τις ενότητες του farmB, δημιουργώντας έτσι πολύτιμες πληροφορίες για συμβουλευτικές υπηρεσίες καλλιέργειας.
  • Απόκτηση πολύτιμων πληροφοριών για σειρά από μοναδικές παραμέτρους εδάφους
  • Βελτιστοποίηση της δημιουργίας σημείων δειγματοληψίας δεδομένων εδάφους
  • Πλοήγηση σε περιοχές ενδιαφέροντος εντός του αγροτεμαχίου με την υποστήριξη της εφαρμογής farmB app
  • Ενεργοποίηση δεδομένων με καινοτόμα συγχώνευση δεδομένων
  • Καθορισμός ζωνών εγκατάστασης και βελτιστοποίηση των θέσεων των αισθητήρων

Περισσότερα Συστήματα