Δορυφορικά δεδομένα

Η μονάδα farmB.sat αποτελεί την εικόνα του αγρού από το διάστημα, προσφέροντας δορυφορικά δεδομένα σε επίπεδο αγροτεμαχίου. Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, από την ανάκτηση δεδομένων έως την επεξεργασία και την οπτικοποίηση. Ένα βήμα πέρα από την μονοδιάστατη αναφορά των δεικτών, η ενότητα farmB.sat δημιουργεί ζώνες, περιοχές ενδιαφέροντος και χάρτες μεταβλητής διαχείρισης.

  • Προβολή αυτόματα ενημερωμένων δορυφορικών εικόνων σε επίπεδο αγροτεμαχίου
  • Δημιουργία δεικτών βλάστησης (NDVI, SAVI, EVI κλπ.)
  • Δημιουργία εξατομικευμένων και προσαρμοσμένων ζωνών διαχείρισης
  • Αξιοποίηση σειράς μεθοδολογιών και επιλογών οπτικοποίησης ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη
  • Σύνταξη προσωπικών ψηφιακών αρχείων μεταβλητής λίπανσης

Περισσότερα Συστήματα

farmB.clima

farmB.fleet

farmB.insta