Ψηφιακό ημερολόγιο εργασιών

Η μονάδα farmB.log είναι το μητρώο του κάθε ξεχωριστού αγρού. Είτε πρόκειται για οικονομικά δεδομένα, επιχειρησιακές παραμέτρους ή περιβαλλοντικές επιδόσεις, η ενότητα παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και δημιουργεί επίσημες αναφορές για οποιαδήποτε βασική μέτρηση απόδοσης. Οι καλλιέργειες συγκριτικής αξιολόγησης μετατρέπονται σε μία διάφανη και απλή διαδικασία.
  • Διατήρηση όλων των εργασιών με λεπτομέρεια, οργανωμένων σε ένα σημείο
  • Παρακολούθηση της ροή εισροών-εκροών σε επίπεδο αγροτεμαχίου
  • Αυτοματοποιημένη καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων
  • Δημιουργία αναφορών οικονομικής απόδοσης σε επίπεδο αγροτεμαχίου, καλλιέργειας, παραγωγού ή ομάδας παραγωγών
  • Δημιουργία αναφορών περιβαλλοντικής απόδοσης (π.χ. εκπομπές CO2 – αποτύπωμα άνθρακα) σε επίπεδο αγροτεμαχίου, καλλιέργειας, παραγωγού ή ομάδας παραγωγών
  • Εξαγωγή δεδομένων σε μορφή έκθεσης

Περισσότερα Συστήματα