Ανταλλαγή δεδομένων

Η μονάδα farmB.insta επιτρέπει την ανταλλαγή σημαντικών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο μεταξύ του παραγωγού και του διαχειριστή-συμβούλου. Με χρήση της εφαρμογής διασύνδεσης (mobile app) στον αγρό, ο παραγωγός λαμβάνει εξατομικευμένες συμβουλές σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα καταγράφονται και καταχωρούνται δημιουργώντας ανακτήσιμα δεδομένα από οπουδήποτε.
  • Άμεση επικοινωνία από τον αγρό
  • Μεταφορά συγχρονισμένης πληροφορίας στον σύμβουλο-διαχειριστή
  • Μεταφορά δεδομένων μέσω φωτογραφιών, ήχου, κειμένου, ή αυτόματης καταγραφής ομιλίας σε κείμενο
  • Αυτοματοποιημένη δημιουργία λεπτομερών ιστορικών δεδομένων, καταχωρημένων σε συγκεκριμένα αγροτεμάχια ή/και παραγωγούς
  • Παροχή συμβουλών σε (σχεδόν) πραγματικό χρόνο
  • Πλοήγηση σε αναφερόμενα σημεία ενδιαφέροντος εντός αγρού

Περισσότερα Συστήματα

farmB.view

farmB.eye

farmB.sat