Διαχείριση στόλου

Η μονάδα farmB.fleet παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής και εισαγωγής αρχείων τύπου ISOXML, CSV κλπ. που χρησιμοποιούνται από γεωργικά μηχανήματα και επιτρέπει την παρακολούθηση της εκτέλεσης και τον σχεδιασμό εργασιών μεταβλητών εισροών γεωργικών μηχανήματων. Παράλληλα, οι ροές δεδομένων από τα γεωργικά μηχανήματα, τις καλλιέργειες, το έδαφος και από άλλες πηγές διασυνδέονται σε ενεργές πληροφορίες για τον παραγωγό ή τον σύμβουλο καλλιέργειας.
  • Παρακολούθηση αγροτικού στόλου και εξοπλισμού σε πραγματικό χρόνο
  • Πλήρης αξιοποίηση καταγεγραμμένων δεδομένων των γεωργικών μηχανημάτων
  • Σύνδεση παραγωγής με το τηλεματικό σύστημα του αγροτικού εξοπλισμού
  • Προσαρμογή οπτικοποίησης δεδομένων
  • Άμεση πρόσβαση σε πληροφορία που προέρχεται από σύντηξη δεδομένων πολλαπλών πηγών
  • Δημιουργία βέλτιστου σχεδιασμού των εντός αγρού διαδρομών των μηχανημάτων (αρχεία με δυνατότητα εξαγωγής)
  • Σύνθεση αρχείων εκτέλεσης εργασιών μεταβλητής λίπανσης

Περισσότερα Συστήματα

farmB.view

farmB.eye

farmB.sat