Εναέρια επισκόπηση

Η μονάδα farmB.eye είναι το σημείο αναφοράς για όποια οπτική πληροφορία συγκεντρώνεται από drones με χρήση αισθητήρων. Κάθε μεμονωμένη εικόνα που λαμβάνεται σε μια οργανωμένη και περιεκτική δομή, επιτρέπει στο χρήστη να εξερευνήσει χρονοδιαγράμματα και να παρακολουθεί εξ’ αποστάσεως την ανάπτυξη, τις προσβολές και άλλους κρίσιμους δείκτες για την αγροτική παραγωγή. Ο χρήστης μπορεί να αποκαλύψει κρυμμένα επίπεδα πληροφορίας, εκμεταλλευόμενος την ευρεία γκάμα διαθέσιμων αισθητήρων.
  • Επιθεώρηση μεγάλου αριθμού αγρών με πρωτοφανή ταχύτητα
  • Σύγκριση γεωαναφερόμενης πληροφορίας μέσω χρονοδιαγραμμάτων
  • Άμεση ενημέρωση για περιστατικά ενδιαφέροντος στην αγροτική παραγωγή
  • Εστίαση σε επίπεδο αγρού οποιουδήποτε μεγέθους με υψηλή ακρίβεια
  • Εντοπισμός επιπλέον επιπέδων πληροφορίας πέρα του οπτικού φάσματος
  • Ενίσχυση αποφάσεων με εμπεριστατωμένα δεδομένα
  • Παραγωγή σχεδίων πτήσης και αποστολής στις ανάγκες κάθε καλλιέργειας

Περισσότερα Συστήματα

farmB.clima

farmB.fleet

farmB.insta