Προϊόντα & Υπηρεσίες

Οκτώ διαλειτουργικά συστήματα για να ξεκινήσετε

FarmB all-in-one

 

Η farmB digital agriculture είναι πλέον συνδεδεμένη το σύστημα John Deere Operations Center™ μέσω των υπηρεσιών API της John Deere. Αυτή η σύνδεση επιτρέπει στο farmB να πολλαπλασιάσει την αξία των δεδομένων και της λήψης απόφασης, ανταλλάσσοντας διαλειτουργικά χάρτες και δεδομένα παραγωγής, χάρτες μεταβλητής λίπανσης και χαρακτηριστικά των αγροτεμαχίων και των μηχανημάτων με το Operations Center.       

Μετάβαση στο περιεχόμενο