Από την 1η Ιανουαρίου 2021, η εταιρεία farmB έχει λάβει διαπίστευση από το Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για τη συμμετοχή της στην Ψηφιακή Πύλη ELEVATE GREECE. Το Elevate Greece αποτελεί μια πρωτοβουλία της Eλληνικής Kυβέρνησης, η οποία έχει ως στόχο τη χαρτογράφηση νεοφυών επιχειρήσεων και την υποστήριξη της ανάπτυξής τους, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία Elevate Greece είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του φορέα https://elevategreece.gov.gr.