Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πληροφορικής στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον (European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment - EFITA) θα ήθελε να σας προσκαλέσει στο πρώτο διαδικτυακό συνέδριο EFITA που θα πραγματοποιηθεί στις 25-26 Μαΐου 2021.

Ο Οργανισμός EFITA, με περισσότερα από 20 χρόνια διεθνούς παρουσίας στη διάδοση των εξελίξεων στις τεχνολογίες αιχμής σε συστήματα ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) στη γεωργία μέσα από τη διοργάνωση 12 επιτυχημένων διεθνών συνεδρίων, εναρμονίζεται στις σύγχρονες συνθήκες. Το συνέδριο που οργανώνεται προσαρμόζει τη μορφή του στο ψηφιακό περιβάλλον, ως απάντηση στην απρόβλεπτη κατάσταση που δημιουργήθηκε το τελευταίο διάστημα λόγω της πανδημίας COVID-19, με στόχο να διατηρηθεί η δυναμική του οργανισμού για την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της αγροτικής γεωργίας.

Το διαδικτυακό συνέδριο EFITA 2021 αποτελεί μια ευκαιρία συνεύρεσης μηχανικών, επιστημόνων, τεχνικών, ακαδημαϊκών και εκπροσώπων της βιομηχανίας σε ένα σύγχρονο, εικονικό περιβάλλον, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, την ανάδειξη καινοτομιών και την παρουσίαση -υφιστάμενων και μελλοντικών- καινοτομιών στις ΤΠΕ στην αγροτική παραγωγή, την μεταποίηση προϊόντων αγροδιατροφής και την βιο-οικονομία από την οπτική της «Ψηφιακής Γεωργίας».

Οι κύριοι θεματικοί τομείς του συνεδρίου περιλαμβάνουν:

  • Αισθητήρες: Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, εφαρμογές τηλεπισκόπησης και γεωπληροφοριακών συστημάτων, βιο-αισθητήρες, αισθητήρες φυσικών και χημικών μετρήσεων, οπτικοί αισθητήρες

  • Δεδομένα: Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, εξόρυξη δεδομένων, οπτικοποίηση δεδομένων, διαχείριση δεδομένων και γνώσεων, μεταδεδομένα και πρότυπα δεδομένων, οντολογίες για τη γεωργία, γνωσιακές βάσεις και υπηρεσίες αποθετηρίων γνώσεων, ιστός δεδομένων και ανοιχτών δεδομένων, επεξεργασία εικόνας

  • Απόφαση: Μοντελοποίηση και προσομοίωση, μοντέλα πρόβλεψης, πολύ-παραγοντικά συστήματα, εργαλεία σχεδιασμού, συστήματα ΤΠΕ περιβαλλοντικής διαχείρισης, συστήματα διαχείρισης καλλιεργειών, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων

  • Δράση: Υπηρεσίες διαδικτυακής διαχείρισης καλλιεργειών, εφαρμογές διαδικτύου, εφαρμογές υπολογιστικού νέφους, ρομπότ επισκόπησης, ρομπότ εργασιών, μηχανήματα με ενσωματωμένες λειτουργίες ΤΠΕ

  • Οριζόντια θέματα: Κοινωνική δικτύωση στη γεωργία, ηλεκτρονική γεωργία, ΤΠΕ και επιχειρήσεις, αγροτική πολιτική και πολιτικές ΤΠΕ για την αγροτική ανάπτυξη, εργαλεία ιχνηλασιμότητας, αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: https://efita2021.com/