Ασαφής συσταδοποίηση (Fuzzy clustering) για βέλτιστη κατανομή αισθητήρων

Η θέση του δικτύου αισθητήρων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η χωρική διάταξη μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της καλλιέργειας και, συνεπώς, σε λανθασμένες αποφάσεις. Αυτό μεταφράζεται σε απώλειες εισοδήματος στο πλαίσιο μιας γεωργικής επιχείρησης. Η farmB χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία ανάλυσης δεδομένων για τη συγχώνευση διαφόρων χωρικών δεδομένων του χωραφιού (ιδιότητες του εδάφους, τοπογραφία του χωραφιού, ιστορικά δεδομένα καλλιέργειας) προκειμένου να δημιουργήσει τις κατάλληλες ζώνες διαχείρισης για την βέλτιστη χωρική κατανομή διάφορων τύπων αισθητήρων.

Εικόνα1
  • Βέλτιστη κατανομή πόρων
  • Ελαχιστοποίηση κόστους υλικοτεχνικού εξοπλισμού
  • Μεγιστοποίηση αποδοτικότητας συστήματος
  • Δίκτυα αποδοτικής χρήσης ενέργειας

Θεματική
Τεχνητή Νοημοσύνη-AI

Γεωργικό Σύστημα
Οπωρώνας/Αρόσιμη

Κατηγορία Εφαρμογής
WSN

Ημερομηνία
Ιαν. 2020