Αναγνώριση φυτοκόμης δέντρων

Η farmB ανέπτυξε μια μεθοδολογία που μπορεί να αναγνωρίζει τα δέντρα από αεροφωτογραφίες. Βασισμένο σε αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, το σύστημα είναι ικανό να διαχωρίζει τα δέντρα από το έδαφος, παρέχοντας σαφή περιγράμματα για όλα τα δέντρα που βρίσκονται μέσα σε ένα οπωρώνα.
Ο αλγόριθμος βαθιάς μάθησης U-net χρησιμοποιείται για την παροχή σημασιολογικής σηματοδότησης σε εικόνες που λαμβάνονται από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (Drones). Ο εντοπισμός του κέντρου του δέντρου πραγματοποιείται με βάση τον σταθμισμένο μέσο όρο, προσφέροντας έτσι ακριβή πρόβλεψη για τη θέση κάθε κορμού δέντρου.
Για την ανάπτυξη καθώς και τη δοκιμή χρησιμοποιήθηκε μεγάλος αριθμός οπωρώνων, που κάλυψαν όλες τις εποχές, τη φάση ανάπτυξης των δέντρων και την παρουσία ζιζανίων. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα ισχυρό σύστημα που να είναι σε θέση να εκτελεί το έργο της αναγνώρισης υπό μεταβλητές συνθήκες περιβάλλοντος σε έναν οπωρώνα.
Τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα έδειξαν την ακρίβεια της προσέγγισης υπό διαφορετικές συνθήκες. Η μέθοδος προσφέρει προβλέψεις σε πραγματικό χρόνο και χρησιμοποιεί οικονομικό εξοπλισμό, υποδηλώνοντας την ευκολία χρήσης της σε λειτουργικά περιβάλλοντα. Τα αποτελέσματα παρέχουν το μέγεθος της φυτοκόμης για την εκτίμηση της ηλικίας, την εφαρμογή φυτοφαρμάκων και την πρόβλεψη της απόδοσης, καθώς και ακριβή χαρτογράφηση των οπωρώνων για εργασίες σχεδιασμού διαδρομών.

Θεματική
Τεχνητή Νοημοσύνη-ΑΙ

Γεωργικό Σύστημα
Οπωρώνας

Κατηγορία Εφαρμογής
ICT

Ημερομηνία
Οκτ. 2022