ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ FARMB

Η εταιρεία μας, farmB ® Digital Agriculture S.A., ιδρύθηκε με το όραμα να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της τεχνολογικής έρευνας και καθημερινής πρακτικής στον γεωργικό τομέα.

Η farmB προσφέρει τεχνολογικές λύσεις για όλους τους τύπους γεωργικών επιχειρήσεων (από παραγωγούς σε συμβούλους και μεταποιητές) ενώ επικεντρώνεται και στην ανάπτυξη εφαρμογών Διαδικτύου των Πραγμάτων-IoT και Τεχνητής Νοημοσύνης-AI για την ολιστική αξιολόγηση των πληροφοριών που συλλέγονται στο πεδίο από αισθητήρες, drones, ηλεκτρονικές παγίδες εντόμων , μετεωρολογικούς σταθμούς, γεωργικά οχήματα και άλλα.

Ως εταιρεία τεχνοβλαστός του Ινστιτούτου Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (iBO) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (CERTH), ενσωματώνει βαθιά επιστημονική γνώση στη λειτουργία της, ενώ προωθεί την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας και της κυκλικότητας στην αγροτική πρακτική.

Η farmB ® είναι εταιρεία τεχνοβλαστός του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (CERTH) προερχόμενο από τις ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (iΒΟ).

Η farmB είναι μέλος του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (GSRT) – ELEVATE GREECE.

Η farmB® βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της, στο πιλοτικό πρόγραμμα “Accelerator program for start-up enterprises in the agriculture between China and the countrie s of Central and Eastern Europe” που διοργανώθηκε από το”Association for the Promotion of Agricultural Cooperation Between China and the Central and Eastern European countries” (APACCCEEC).

Η farmB ® σέβεται και εξασφαλίζει την ασφάλεια, την προστασία καθώς και το απόρρητο των δεδομένων των χρηστών της, θέτοντας σε λειτουργία συστήματα που συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001: 2005

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

ISO/IEC 27001:2013

PRIVACY INFORMATION MANAGEMENT

ISO/IEC 27701:2019

Η farmB® προωθεί εννέα από τους δεκαεπτά Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η farmB® με  το ηλεκτρονικό ημερολόγιο καταγραφής εργασιών farmB.log έχει αναπτύξει ένα αναγνωρισμένο εργαλείο υπολογισμού εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) στο χωράφι, εναρμονισμένο με τις διεθνής κατευθυντήριες οδηγίες και πρακτικές.

Η μεθοδολογία της farmB έχει αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές κατευθυντήριες οδηγίες του GHG Protocol Agricultural Guidance, ενώ έχει λάβει και σχετική βεβαίωση.

Η farmB® προωθεί την Ισότητα των Φύλων όχι μόνο ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και ως κύριο στοιχείο μιας βιώσιμης κοινωνίας. Διαβάστε την τελευταία μας έκθεση.

Gender Equality Plan
Gender Equality Plan

Η Ασφάλεια των Πληροφοριών αποτελεί κύρια προτεραιότητα για την farmB®. Διαβάστε την Πολιτική Ασφαλείας Πληροφοριών της farmB.

Gender Equality Plan
Gender Equality Plan