Ολοκληρωμένο σύστημα σχεδιασμού διαδρομής για ρομπότ στην αγροτική παραγωγή

Στη γεωργία ακριβείας, η χρήση των ρομπότ στην αγροτική παραγωγή έχει επικεντρωθεί μέχρι στιγμής στην υλοποίηση συγκεκριμένων μόνο αγροτικών εργασιών. Η farmB εισάγει ένα ολοκληρωμένο σύστημα σχεδιασμού διαδρομής που επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ μη επανδρωμένων επίγειων οχημάτων και του συστήματος διαχείρισης πληροφορίας αγροτικών εκμεταλλεύσεων (farm management information system – FMIS).  Αυτή η καινοτομία διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο και παρέχει συνεχή ανατροφοδότηση κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Βασικά χαρακτηριστικά συστήματος

Το σύστημα που αναπτύχθηκε περιλαμβάνει:

  1. Προηγμένους αλγορίθμους σχεδιασμού διαδρομής: Το σύστημα περιλαμβάνει εξελιγμένους αλγορίθμους που χρησιμοποιούν δεδομένα από το σύστημα διαχείρισης της farmB και προσαρμόζονται σε διαφορετικά σχήματα και μεγέθη αγροτεμαχίων καθώς και σε διάφορους περιορισμούς εργασιών παράγοντας πλάνα εντός αγρού δρομολόγησης που έχουν σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση της διαδρομής την οποία ακολουθεί το ρομπότ.
  2. Φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον: H farmB δίνει τη δυνατότητα μέσω μιας φιλικής προς τον χρήστη διεπαφής να ρυθμίζεις διάφορες παραμέτρους όπως το πλάτος εργασίας, την κινηματική του ρομπότ, τους τύπους στροφής κ.α. ώστε το σύστημα να προσαρμόζεται στις διαφορετικές απαιτήσεις των εργασιών.
  3. Ενσωμάτωση του συστήματος ROS και της farmB πλατφόρμας: Η χρήση του ROS εξασφαλίζει αποτελεσματική επικοινωνία, ενώ η πλατφόρμα της farmB παρέχει ακριβή δεδομένα σχετικά με τα χαρακτηριστικά του αγρού, βελτιώνοντας την ακρίβεια του σχεδιασμού διαδρομής.
  4. Μονάδα επικοινωνίας και υπολογισμών (CCU) και αναλύση δεδομένων: Η CCU παρέχει αμφίδρομη επικοινωνία, προσφέροντας ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και αναλύσεις σχετικά με την απόδοση του μηχανήματος.

Οφέλη του συστήματος

  1. Αποδοτικότητα στις εργασίες: Μείωση των μη ωφέλιμων διαδρομών και του συνολικού χρόνου εκτέλεσης οδηγώντας στην αύξηση της αποδοτικότητας, στην μείωση κατανάλωσης ενέργειας-καυσίμων και στην εξοικονόμηση κόστους.
  2. Προσαρμοστικότητα στην διαφορετικότητα του αγρού και της εργασίας: Το σύστημα λειτουργεί αποτελεσματικά για διαφορετικές γεωμετρικές διατάξεις του αγρού καθώς και μοτίβα εργασιών.
  3. Προσαρμοστικότητα σε διαφορετικά ρομπότ. Η CCU επιτρέπει στο σύστημα να είναι συμβατό με διάφορα ρομπότ αγροτικών εργασιών που είναι εξοπλισμένο με ROS.
  4. Υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο: Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν την εργασία του ρομπότ και να πραγματοποιούν έγκαιρες προσαρμογές, μειώνοντας την ανθρώπινη παρέμβαση και ενισχύοντας τις αυτόνομες ιδιότητες του ρομπότ.

Διεπαφή χρήστη

Η farmΒ παρέχει μια φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα για την πραγματοποίηση προσομοιώσεων και δοκιμών, επιτρέποντας στους χρήστες να ρυθμίζουν διάφορες παραμέτρους και να επιλέγουν το πιο αποτελεσματικό μοτίβο για την κάλυψη του αγρού. Η πλατφόρμα εμφανίζει τις παραμέτρους εισόδου του χρήστη, έναν χάρτη που απεικονίζει τη βελτιστοποιημένη διαδρομή και τους βασικούς δείκτες απόδοσης. Με ένα απλό κλικ στην ‘αποστολή σχεδίου πλοήγησης’ το βελτιστοποιημένο σχέδιο μπορεί να μεταφερθεί στα ρομπότ διασφαλίζοντας την εφαρμογή των βελτιστοποιημένων διάδρομων σε πραγματικό χρόνο.

Θεματική
Ρομποτική

Γεωργικό Σύστημα
Αρόσιμη

Κατηγορία Εφαρμογής
Bελτιστοποιηση Διαδικασιών

Ημερομηνία
Μαρ. 2024